Jeskyňáři - Labské pískovce

ÚVOD
-
FOTOGALERIE
-
REGISTRACE
-
PROGRAM
-
EXKURZE
-
KONFERENCE
-
FOTOVÝSTAVKA
-
UBYTOVÁNÍ
-
STRAVOVÁNÍ
-
TRIČKA
-
HISTORIE
-
KONTAKT 
Výzkum v podzemí 2017

Jakub Šafránek (geolog, správa NP České Švýcarsko) - téma bude upřesněno

Robert Tropek (Přírodovědecká fakulta UK) - Těžbou k ochraně přírody, aneb jak zachovat a podpořit biodiverzitu post-těžebních lokalit

Lukáš Falteisek (Přírodovědecká fakulta UK, ZO ČSS 1-02) - Co s opuštěnými doly - obrana zdravého rozumu

Martin Slavík (Přírodovědecká fakulta UK) - Vliv biogenní skalní kůry na erozi a odolnost pískovcových povrchů

Jiří Bruthans (Přírodovědecká fakulta UK, ZO ČSS 1-05) - Kras v české křídě - nenápadný a podceňovaný

Petr Nakládal (ZO ČSS 1-02) - Nekrasové jeskyně zastižené vrtem

Tomáš Dvořák (ZO ČSS 1-02) - Jednoduchá metoda odstraňování a transportu kamenů při prolongaci

Vážení kolegové, milí kamarádi,
dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník konference Výzkum v podzemí, který je pořádán u příležitosti Setkání speleologů 2017 ve Staré Olešce (kemp Pod Lesem). Dovolujeme si Vám též nabídnout aktivní účast na této konferenci formou přednášky s projekcí prezentace, filmu nebo fotografií.

Bližší informace ke konferenci (.pdf)
Vzor abstraktu (.doc)

Kontakt:
vyzkumvpodzemi@seznam.cz

Za organizační a programový výbor konference:
Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D., ČSS ZO 1-02 a Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., ČSS ZO 1-06 a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze


Jeskyňáři - Labské pískovce